Screeningopties

ID CheckControleer de geldigheid van het ID-bewijs (VIS) en de identiteit door gezichtsherkenning
BankrekeningnummerVerifieer eenvoudig het bankrekeningnummer van uw kandidaat
PEP en Sanctie-lijstVoorkom dat uw organisatie zaken gaat doen met frauduleuze bedrijven of personen
Eigen verklaringBij elk onderdeel van de screening kan de kandidaat een toelichting geven die u kunt meewegen
Verklaring Omtrent GedragDe kandidaat geeft toestemming om een VOG digitaal en rechtstreeks aan te vragen
UWV overzichtOverzicht van het arbeidsverleden en een verzekeringsoverzicht van het inkomen van de kandidaat
BKR registratieBureau Krediet Registratie geeft inzicht in het financieel welzijn 
KadastercheckIs uw kandidaat in het bezit van onroerend goed
Kamer van KoophandelControleer bij de KvK of de kandidaat mogelijke conflicterende inschrijvingen heeft
OpleidingenDe kandidaat kan behaalde diploma’s en certificaten uploaden
ReferentiesDe kandidaat geeft toestemming voor een referentiecheck bij bijvoorbeeld oude werkgevers of verhuurders. Vanuit de screening gaat het verzoek rechtstreeks naar de referent
Multifile uploadVoeg naar wens een zelf in te vullen screeningoptie toe
Zoekt u een professionele screeningsoplossing?
Screening-software-AVG

Voorzie in een goede screening van sollicitanten

Als u sollicitanten uitnodigt voor een sollicitatie, wilt u als mogelijk toekomstige werkgever relevante gegevens van de sollicitant weten. Dit is helemaal het geval als een sollicitant komt te werken met bedrijfsgevoelige informatie. U wilt dan zekerheid over de achtergrond en historie van de sollicitant. Nu kan de sollicitant zelf de nodige informatie aanleveren, maar zelf zult u ook informatie moeten inwinnen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Hiervoor neemt u bijvoorbeeld contact op met de opgegeven referenties. Een volledige screening kan tijdrovend zijn, vooral als u dit nog handmatig doet. Screening van sollicitanten kan veel gemakkelijker met goede software.

Goede screening software voor sollicitanten

Gebruikt u Screening Software voor sollicitanten, dan gaat u voor een digitale screening. Gegevens worden digitaal opgevraagd en opgeslagen. Dit maakt het werk voor u veel gemakkelijker. Bovendien geeft u de sollicitant zo ook de mogelijkheid om zijn of haar gegevens digitaal aan te leveren. Door in te loggen op Screening Software, kan de sollicitant de gevraagde informatie en documenten uploaden. Uiteraard moet de screening verlopen volgens de AVG regelgeving. De sollicitant dient dan ook expliciet toestemming te geven dat u de gegevens voor screening gebruikt. Hierbij komt dat de sollicitant de gegevens naar waarheid moet hebben ingevuld. Volgens de AVG regelgeving krijgt de sollicitant via Screening Software de mogelijkheid om te zien op welk niveau er gescreend wordt.

Screening Software gebruiken als screening programma voor sollicitanten

Er gaat al voldoende tijd zitten in het opstarten van een sollicitatieprocedure. Als hiernaast ook nog veel tijd uitgetrokken moet worden voor het screenen van sollicitanten, is dit een kostbare zaak. Maak het u daarom gemakkelijker door een screening programma voor sollicitanten te gebruiken. Screening Software is zeer gebruiksvriendelijk voor zowel u als de sollicitant. U ontvangt een rapportage waarin alle aangeleverde informatie beknopt wordt weergegeven en die u gemakkelijk in een beveiligde omgeving kunt opslaan.

 

Screening Software - KYC